be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag

Subject: Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag
From: inox
Date: Sat, 21 Jul 2007 10:03:26 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows
Cajmere wrote:

> Op Sat, 21 Jul 2007 01:49:53 +0200, schreef PauL:
> 
> 
>> "Richard Raaskal (opzettelijke spelfout) schreef:
>> 
>> 
>>  > http://www.theregister.co.uk/2007/07/18/microsoft_advertising_pc_patent/
>>>
>>> Zou er ook maar ÃÃn gebruiker zijn die dit soort walgelijke rommel
>>> vrijwillig op zijn computer toelaat? Die moet toch niet goed bij zijn
>>> hoofd zijn ...
>> 
>>> Alleen al het idee geeft aardig aan Microsoft zijn gebruikers ziet:
>>> als stupide, willoos rundvee dat op iedere mogelijke manier
>>> uitgemolken dient te worden,
>> 
>> Zou het niet kunnen dat Microsoft zich niet wil laten uitmelken,
>> conform het Eolas patent van $521 miljoen?

Dit heeft niks met Eolas te maken, embedded objects <> context data
inzamelen.

>> Dat advertenties een middel kunnen zijn om iets voor "rundvee" gratis
>> te maken was bij u ook nog niet opgekomen zeker?

Microsoft en gratis? Het zal waarschijnlijk eerst gebruikt worden in
toepassingen die nu al "gratis" zijn, zoals MSN, IE, Media Player, enz...
Microsoft zal niet zo gek zijn om ads te tonen in Office toepassingen en
ik zie niet meteen dergelijke dingen gratis worden. Dat er ads getoond
worden is op zich nog niet zo erg, hooguit irritant, dat uw privacy
daarvoor geschonden wordt is op zijn minst iets waarbij men zich enkele
vragen kan stellen.

> Ik heb het artikel niet gelezen, maar is dat niet gewoon adware? Zoals
> vb opera geruime tijd geleden kleine reclamelogo's toonde om het gratis
> te houden?

Nee, het gaat om content gerichte advertenties, een beetje zoals Google en
Gmail maar met dit verschil dat Google enkel de zoek opdracht en de mail
op content scant terwijl Microsoft zowat uw ganse HD interessant vindt.

-- 
inox


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>