be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag

Subject: Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag
From: EOS
Date: Sun, 29 Jul 2007 06:08:22 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows
PauL wrote:

> ..Ãn hij BLIJFT met die 'tig andere -op uitzondering van u,
> EOS en die pipo op slashdot- mijn gelijk bewijzen!

waar blijft uw bewijs?
-- 
EOS
www.photo-memories.be
Running KDE 3.5.7 / openSUSE 10.2

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>