be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: windows update (OT)

Subject: Re: windows update OT
From: Alain Beguin
Date: Mon, 02 Jul 2007 12:13:45 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows
Andre a écrit/wrote/schreef le/on/op 2-7-2007 Saint Martinien ;

> Thunderbird
> Firefox      (is aanwezig in suse)
> Total Commander
> Agent
> Newsleecher
> DVDdecrypter
> Nero
> DVDrebuilder

> enz.    en dat moet je dan allemaal omschakelen op alternatieven.

Thunderbird kan je ook binnenhalen, in Ubuntu zeker, in Suse geloof ik
ook.
Agent gaat heel goed als je via Wine werkt (zelf geprobeerd)

> Ik ben tevreden met Vista en heb daar geen enkel probleem mee.

Dàt is het voornaamste dat telt. :-)
Je ziet, ik ben momenteel in xp bezig, enkel om MesNews te kunnen
gebruiken, af en toe.

groetjes,

-- 
www.alain-beguin.be  Images, Movies former Belgian Congo
lots of information about *MesNews* newsreader
http://www.mesnews.org/Plugins_nl.htm
Reply-to : valable 24 h geldig/valid<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>