be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag

Subject: Re: De nieuwste Microsoft-patentaanvraag
From: Gunter Schelfhout
Date: Sat, 28 Jul 2007 08:31:33 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows
PauL wrote:

[knip]

> 
>> Dat zegt veel over je niveau. Je bent als mens niet in staat om op een
>> volwassen manier in discussie te gaan.
> 
> Weet je nu nog altijd niet wat die preload van OO doet
> en WAAROM ze die er in steken?
> 
> Triestig...hééél triestig...zo naief te kunnen zijn...

Om dezelfde reden dat Vista gaat prefetchen?

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>