be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: windows update (OT)

Subject: Re: windows update OT
From: Luc Van Bogaert
Date: 28 Jun 2007 19:06:46 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows
On Thu, 28 Jun 2007 17:16:52 +0200, Geo55 wrote:

>>Nee, ieder doet waar m zin in heeft, maar voor mensen die verder
>>kijken dan windows blijft het ergerlijk om de eerste de beste
>>windows-nitwit te horen zeggen dat er niks beter is dan windows.
>>
>>Dat blijft gewoon storend ja.
> 
> En nochtans zeg ik ook : er niks beter is dan windows (en de grote
> meerderheid van de PC gebruikers zegt dit ook.

Je hebt altijd mensen die vlug content zijn...

-- 
Luc Van Bogaert

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>