be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: TK: Microsoft Windows Vista Ultimate UPGRADE Limited Numbered Signat

Subject: Re: TK: Microsoft Windows Vista Ultimate UPGRADE Limited Numbered Signature Edition
From: "FluffyB"
Date: Mon, 02 Jul 2007 10:20:18 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows


"Gunter Schelfhout" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> ZigZag wrote:
>
> [knip]
>
>>>
>>> Verdomme, kapazaa aanvaard geen negatieve getallen.
>>>
>> Het enige grappige hierin is dat personen die dt-fouten maken 
>> vermoedelijk
>> ook niet bij machte zijn het Linuxbakske zélf te "onderhouden".
>
> En waar leid je dat uit af?
>
> Ik gebruik al sinds 2000 Linux. Zelden zelf een onoplosbaar probleem
> tegengekomen.
> Ik hoef niet te herinstalleren, defragmenteren, scannen, images
> terugplaatsen, enz...
> Ik upgrade wanneer de security-support eindigt, om de twee jaar dus.
> Nochtans draai ik telkens de laatste nieuwe software.

Zeg Gunter, images worden aangemaakt om in de korst mogelijk tijd  een 
systeem weer te doen werken. En dit bv na een hd-crash. Ik denk dat een hd 
zich niet afvraagt welk het onderliggende OS is.  Vertel me niet dat alleen 
het OS het probleem van hd's en andere hardware problemen alleen oplossen. 
Trek niet te veel conclusies uit een eigen situatie. Ik heb mijn XP hier ook 
nog nooit herinstalleerd. In mijn specifiek geval duurt het terug zetten van 
een imgage 10 minuten na bv een hd crash. Overigens een paar jaar terug was 
het file systeem op mijn linux bak corrupt door eens serieuse stroompanne. 
Gelukkig had ik een image en na enkele minuten werkte die pc weer.

Wat defragmentatie heb je wel gelijk. ( 
http://geekblog.oneandoneis2.org/index.php/2006/08/17/why_doesn_t_linux_need_defragmenting).
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>