be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: probleem

Subject: Re: probleem
From: Maarten
Date: Thu, 21 Dec 2006 19:18:53 +0100
Newsgroups: be.comp.os.windows
Maarten wrote:
The Beloved wrote:
On Wed, 20 Dec 2006 15:14:44 +0100, "Karel \"ditCh\" Brockhoven"
<[email protected]> wrote:

Leg dat eens uit aan een user die amper zijn email client geopend
krijgt en nu een flippend systeem heeft...
En dat weet jij omdat ...

Ik speel niet op de man, ik reageer enkel op de aangereikte oplossing
voor het probleem.

Crashende Windows, aaaah gewoon ne keer updaten.

Wat in veel gevallen geen evidentie is voor een average user...

<reclame>
gelukkig bestaat er voor zulke gevallen Compudoc
service aan huit
</reclame>


of het iets beter technisch onderlegd neefje natuurlijk

service aan huis natuurlijk

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>