be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: probleem

Subject: Re: probleem
From: "Karel \"ditCh\" Brockhoven"
Date: Wed, 20 Dec 2006 17:32:59 +0100
Newsgroups: be.comp.os.windows
Davy wrote:

Mijn broer krijgt bij het opstarten volgende foutmelding.
http://users.telenet.be/-d-a-v-y-/probleem.JPG

Wat kan volgens jullie hier de oorzaak van zijn?
Best kan je de windows update uitvoeren ! Raak je niet in windows, kan
je best via de veilige modus gaan:
F8 duwen tijdens het booten ( een aantal keren ) en je krijgt de
mogelijkheid om veilige modus MET netwerkondersteuning te kiezen.
Windows update vind je normaal in het programma's menu helemaal bovenaan.

--
Karel "ditCh" Brockhoven
karel[at]brockhoven.com

Reality is a complex, non-linear system.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>