be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Windows Media Player

Subject: Re: Windows Media Player
From: The Beloved
Date: Wed, 25 Oct 2006 16:26:07 GMT
Newsgroups: be.comp.os.windows
On Wed, 25 Oct 2006 17:52:55 +0200, "PauL" <[email protected]>
wrote:

>Als iTunes een overeenkomst zou hebben met de
>rechthebbende dat bepaalde nrs, naast op CD gebrand,
>ook mogen worden p2p ge-upload , dan is zelfs *dat* mogelijk.
>Dan doe ik geen inbreuk en ben ik uiteraard niet strafbaar.

Ik *vrees* te mogen stellen dat de EUROPESE regelgeving daarover iets
meer van toepassing is hier dan wat iTunes in zijn EULA heeft staan.

Jou conversie naar mp3 van DRM materiaal is bij deze dus een inbreuk
tegen de europese regels.

-- 
...For Those Not Te Be Forgotten...

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>