be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Wachtwoord

Subject: Re: Wachtwoord
From: "Pros"
Date: Thu, 18 May 2006 18:54:45 +0200
Newsgroups: be.comp.os.windows
"Pegasus" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> Roger frituurde dit in be.comp.os.windows:
>
>>Hello allemaal
>>Op de website Mijn Telenet staat mijn aanmeldingsnummer
>>en ook mijn wachtwoord, met bolletjes.
>>Maar ik zou willen dat er niets meer in staat , ik vul het liever altijd
>>weer in.
>>Ik heb al nare ervaringen gehad met dit te laten staan.Weet er soms iemand
>>hoe ik die bolletjes kan laten verdwijnen??
>>Ik bedoel wel passwoord, dat ik dat liever altijd zelf invul.
>>Nu als ik de website opendoe  moet ik niets meer invullen, en dat zou ik 
>>wel
>>willen doen.
>
> Hoi,
> Suggestie : in IE >extra >internetopties>inhoud >autoaanvullen daar het
> gewenste afvinken (formulieren - gebruikersnamen & wachtwoorden)
> grt,
>
> -- 
> Pe.

nog een tip.... gebruik roboform
www.roboform.com <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>