be.comp.os.windows
[Top] [All Lists]

Re: Validatie Xp

Subject: Re: Validatie Xp
From: "TWJ"
Date: Tue, 29 Nov 2005 19:46:39 +0100
Newsgroups: be.comp.os.windows
"Alive&Kicking" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
>
> "tomba" <[email protected]> schreef in bericht 
> news:[email protected]
>> Wat gebeurt er eigenlijk als je op een pc de Windows valideert en na 
>> enkele weken je harde schijf formatteert of een andere pc koopt (zonder 
>> nog gebruik te maken van de vorige Xp op andere pc). 1 licentie/user, wat 
>> het geval zou zijn, maar hoe ziet Microsoft dat als je reeds op een 
>> andere pc gevalideerd hebt? Of is die check enkel en alleen als men 
>> online in communicatie staat met hun servers (windows genuine validatie)? 
>> Logisch gezien kunnen ze u toch enkel strikken als je met 2 pc's met 
>> dezelfde licentie online komt hé.
>>
>> Tomba.
>>
> Wordt in deze discussie "activeren" niet verward met "valideren"?
> Dat valideren is redelijk recent maar ook zeer eenvoudig te omzeilen...

Door de invoegtoepassingen in IE te beheren en validatie uit te schakelen?
Het gaat hem over het valideren, MS denkt aan een niet-legale key...

Cu, twj. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>