be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: beID kaartlezer instaleren onder Debian

Subject: Re: beID kaartlezer instaleren onder Debian
From: Antoon Pardon
Date: 7 Jun 2009 09:42:23 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

Op 2009-06-06, Lieven Marchand schreef <[email protected]>:
> Antoon Pardon <[email protected]> writes:
>
>> [ ... ]
>>
>> $ beidgui
>> beidgui: error while loading shared libraries: libxerces-c.so.27: cannot
>> open shared object file: No such file or directory
>>
>> Kan iemand mij verder helpen?
>
> Je hebt waarschijnlijk de software van de eid site downgeload. Nergens
> voor nodig. eId wordt al tijden native ondersteund in debian. Veeg die
> applicatie gewoon weg en doe apt-get install beidgui.
>

OK Dat heb ik gedaan, ik heb ook nagekeken dat libacr38u en pcscd
geÃnstaleerd zijn. Als ik nu echter op het chip-icoon klik krijg ik.

Error : Er is een onbekende interne fout opgetreden

-- 
Antoon Pardon

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>