be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: SAP OS Abstraction + waarom al de hype?

Subject: Re: SAP OS Abstraction + waarom al de hype?
From: Toni Van Remortel
Date: Tue, 02 Dec 2008 16:31:28 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux
PieterB wrote:

> Bart Van Loon wrote:
> 
>> ze zijn -- weeral -- zÃÃr goed bezig.
>> 
> Gevaarlijk :-)
> 
> Voor netwerken doe ik nu ook wat labos met server 2008. Ik voel niet
> veel voor die grafische omgeving natuurlijk, maar 2008 is zeker niet
> slecht te noemen...
> Ik hoor meer studenten over Linux zagen ;-)

Server 2008 'niet slecht'? Ik verdwaal er elke keer opnieuw in.
Over Linux hier geen klachten :-)
-- 
Regards,
Toni Van Remortel

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>