be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: SAP OS Abstraction + waarom al de hype?

Subject: Re: SAP OS Abstraction + waarom al de hype?
From: Herman Timmermans
Date: Mon, 01 Dec 2008 06:48:35 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux
PieterB wrote:

> Hey,
> 
> Vrijdag een spreker (inxites) gezien die ÃÃn en ander kwam uitleggen van
> ERP systemen en dan specifiek SAP.
> 
> Op ÃÃn van de slides zag ik staan OS Abstraction. Wil dit zeggen dat SAP
> ook op *NIX systemen draait? (buiten de oracle db dan natuurlijk)
> 
> Daarnaast deed hij de bewering dat 80% van ons ooit wel in aanraking
> komt met SAP. Hij deed de vergelijking van een sysadmin: 400-500
> euro/dag en SAP van junior 700 tot senior 1800 euro per dag (voor het
> bedrijf bruto dan veronderstel ik ;-) . Blijvende groei tijdens
> economische crisissen... Tot 5x toe heeft ie gezegd 'ik bied jullie een
> opportuniteit'.
> 
> Natuurlijk stijgt dat dan wel in het kopje van veel studenten.
> Mij interesseert het persoonlijk niet. Maar waarom al de hype?
> 
> Nu ik denk aan 'hype', dinsdag was er een spreker van MS over Hyper-V.
> Schitterende toedracht, ik moet nog de eerste spreker op FOSDEM,... zien
> die het zo goed kan brengen!
> En dat is nu zo typisch aan MS: ze kunnen het goed verkopen (weten we al
> langer) en bestaande zaken als een mooi geheel brengen.
> 
> Zijn er daarvan soms niet genoeg in de Open Source wereld? Of hier dan
> in Belgià ;-) ?
> 
> Tot daar mijn iets langere essay
> Mvg Pieter

Wij draaien reeds meer dan 2 jaar SAP op Linux op MaxDB tot zeer grote
tevredenheid en met uitstekende performance en zeer stabiel op FSC RX300
server. Gemiddeld 80 gebruikers online met gemiddelde resonse tijden van
minder dan 0,35s.
-- 
Kubuntu 6.06 LTS on Athlon 1.1 Ghz 512 Mb
Registered Linux User #264690


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>