be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Brom in geluid

Subject: Brom in geluid
From: Gaston Verhulst
Date: Tue, 04 Nov 2008 12:27:57 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Hallo,
Gisteren werden yum upgrades aangeboden, waaronder ook een voor mplayer.
Wanneer ik 's avonds internet radio wou beluisteren, bleek dat er een kleine brom-storing in het geluid was gekomen. Bij muziek is het minder te horen, maar bij spreken komt het sterk naar voor. Bij nader toehoren blijkt dat enkel één luidspreker van de koptelefoon die brom heeft, de andere helft is goed.
Zou iemand kunnen vermoeden wat er fout is?
Dank bij voorbaat voor elk antwoord.
Groeten
Gaston.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>