be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

krdc op openSuSE

Subject: krdc op openSuSE
From: LinuxT'm
Date: Tue, 23 Sep 2008 15:01:51 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
Ik heb een probleem met KRDC (k Remote Desktop Control)

Vroeger (Suse 10.1 en ouder) werkte dit meer als VNC. Je kon het actieve
scherm overnemen.
connecteren gebeurde hier default naar poort 5900

Op vandaag (OpenSuSE 10.3 en 11.0) heeft het meer van een remote
session. Er wordt een nieuwe sessie gestart op de remote PC waar je als
een bestaande user moet inloggen.
hier wordt default geconnecteerd naar poort 5901


als je dus met VNC wil connecteren moet je in het ene geval connecteren
naar xxx.xxx.xxx.xxx:0 en in het andere geval naar xxx.xxx.xxx.xxx:1
Behalve extra werk op de firewall valt dit nog wel op te lossenBeide hebben hun voordelen:

1) Bij het nieuwe systeem stoor je niemand die bezig is op de PC

2) Bij het oude systeem kon je het scherm overnemen wanneer de gebruiker
een vreemde foutmelding kreeg. Nu kan dit niet meer.


Is er een mogelijkheid om beide te combineren?
connecteren naar 5900 is de running sessie overnemen
en conencteren naar 5901 is een nieuwe sessie opstarten.


Tom

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>