be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: krdc op openSuSE

Subject: Re: krdc op openSuSE
From: user
Date: Wed, 24 Sep 2008 19:18:25 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
houghi wrote:

> Wat betreft het oude systeem. Dat ken ik niet. Er is echter geen enkele
> reden datindien de oude manier nog werkt, deze niet te combineren zijn.
> Je kiest tenslotte zelf je poorten.
> 


OK, en zie:

http://docs.kde.org/stable/en/kdenetwork/krdc/index.html

 ..... VNC and RDP is supported. 

encryptie: UltraVNC, ssh of VPN, wiki:

http://gentoo-wiki.com/VNC

UltraVNC supports the use of an open-source encryption plugin which encrypts
the entire VNC session including password authentication and data transfer.
It also allows authentication to be performed based on NTLM and Active
Directory user accounts. 


dus toch open src encrypt?

We zouden eens een statistiek moeten maken over het aantal keer "geen
encrypt", en het aantal keer "wel encrypt" we vinden op google.... ;-)
Dan moet ik nooit nog ruzie maken, en rekening houden met de massa van het
getal !

Zeg nooit: het bestaat niet, of er komt iemand wat van je stof aanraken, die
het een paar momenten later implementeert ...


-- 
--
700+ Radio Stations on SW http://users.fulladsl.be/spb13810/txlist/
Shortwave transmissions in English, Francais, Nederlands, Deutsch,
Suid-Afrikaans, Chinese, Dansk, Urdu, Cantonese, Greek, Spanish,
Portuguese, ...
http://shortwave.homelinux.org  Updated every month or so ....


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>