be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Foto's in een pfd-bestand

Subject: Re: Foto's in een pfd-bestand
From: Philip Paeps
Date: 10 Jul 2008 12:55:57 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

houghi <[email protected]> wrote:
> wimpunk wrote:
>> Tot slot nog iets al een citaat: "if everybody looked the same, we would 
>> get bored looking at each other"
>
> Helemaal mee eens. De toon die PP aanslaat is echter altijd alsof zijn
> manier de enige manier is, zijn weg de enige weg en we allemaal moeten
> doen zoals hij dat wil.(1)
>
> Wat ik hem hoor zeggen is "wat dom dat je het zo doet, mijn manier is
> veel beter". Dat is heel wat anders dan "Wat interessant dat je het zo
> doet, ik doe het op deze manier om die reden."
>
> (1)Krijgen we de verdediging: Nee, iedereen mag zelf weten wat ze
> doen.(2)
> (2)Met een ondertoon van "als ze dom bezig willen zijn moeten ze het
> zelf maar weten".

Inderdaad.

 - Philip

-- 
Philip Paeps                  Please don't email any replies
[email protected]                   I follow the newsgroup.

 You are never given enough time or money.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>