be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Konica Minolta magicolor 2430 DL op OpenSuse 11.0

Subject: Konica Minolta magicolor 2430 DL op OpenSuse 11.0
From: Amedee Van Gasse
Date: Tue, 29 Jul 2008 16:02:07 -0700 PDT
Newsgroups: be.comp.os.linux

Hallo,

Ik heb wat moeite om een Konica Minolta magicolor 2430 DL aan de praat
te krijgen op OpenSuse 11.0, 64bit.
Ik zie zeker een klein detail over het hoofd, maar ik ben er al 5 uur
continu mee bezig, het is al verschrikkelijk laat ik ben ontzettend
moe en suf, en ik begin koppijn te krijgen.


Ik heb magicolor2430DL-1.5.0-1.i386.rpm gedownload van de Konica
Minolta website, en volgens instructie op 
http://lists.opensuse.org/opensuse/2006-10/msg01396.html
een symlink gelegd van /usr/lib/cups/filter/rastortokm2430dl naar /usr/
lib64/cups/filter/rastortokm2430dl:

ln -s /usr/lib/cups/filter/rastortokm2430dl /usr/lib64/cups/filter/
rastortokm2430dl

Wanneer ik deze printerdriver gebruik, ongeacht welk soort verbinding,
geeft cups de melding:
"Filter "rastertokm2430dl" for printer "frodo" not available: No such
file or directory"

Wanneer ik een andere printerdriver gebruik, bijvoorbeeld die voor de
magicolor 2400, dan zal dat filteren blijkbaar wel lukken, maar ik
krijg andere fouten.

De printer zit op 172.16.0.2:

amedee@saruman:~> sudo nmap 172.16.0.2 -p 1-65535

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2008-07-29 23:41 CEST
Interesting ports on 172.16.0.2:
Not shown: 65528 closed ports
PORT   STATE  SERVICE
80/tcp  open   http
139/tcp open   netbios-ssn
427/tcp filtered svrloc
515/tcp open   printer
631/tcp open   ipp
7878/tcp open   unknown
9100/tcp open   jetdirect
MAC Address: 00:20:6B:78:74:F6 (Konica Minolta Holdings)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.239 seconds


Als ik dan probeer af te drukken:

ipp://172.16.0.2:631/ipp
Testpagina geef geen foutmeldingen maar wordt niet afgedrukt

socket://172.16.0.2:9100
Testpagina geeft eerst "Verbonden met 172.16.0.2..." en daarna "Unable
to write print data: Broken pipe"

http://172.16.0.2:631/ipp/
Testpagina geef geen foutmeldingen maar wordt niet afgedrukt

http://172.16.0.2:80/ipp/
Testpagina geef geen foutmeldingen maar wordt niet afgedrukt

smb://172.16.0.2/SMB_PRI1
"Unable to connect to CIFS host, will retry in 60 seconds..."

smb://172.16.0.2
"Bad URI - need printer name!"

smb://172.16.0.2/frodo
"Unable to connect to CIFS host, will retry in 60 seconds..."


Ik heb debug aangezet in cupsd.conf, maar ik begrijp de logfile niet,
waarschijnlijk ben ik te dom op dit late uur. En Google is ook even
geen beste vriend.

Dear lazyweb^H^H^Husenet, hoe moet het nu verder?

--
Amedee

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>