be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: realtime kernel+nvidia drivers

Subject: Re: realtime kernel+nvidia drivers
From: Cajmere
Date: Tue, 01 Jul 2008 20:14:50 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
Op Tue, 01 Jul 2008 08:19:44 +0000, schreef TomB:

> On 2008-07-01, Philip Paeps wrote:
> 
>> Waarom je real-time patches op een systeem met nvidia hardware wil is me niet
>> geheel duidelijk.
> 
> Muzikanten zijn rare wezens, en dan vooral het masochistische type dat
> per se open source wil gebruiken om hun creativiteit mee te
> botvieren...

Een geluk dat ik daar niet onder val, aangezien ik mijn eigen niet als
muzikant beschouw ;-)

> Alleszins een ander probleem dan het mijne jammer genoieg.

en welk is dat?

-- 
http://www.djseth.be
http://www.myspace.com/djsethbe
In music & dance I express myself as a member of a higher community....
I have forgotten how to walk and speak and I am towards flying in the air.
Raving. [Members of Mayday - The Religion ]


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>