be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: data van kaarten

Subject: Re: data van kaarten
From: Dirk
Date: Wed, 14 May 2008 21:41:22 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux

Dirk Roos wrote:
Dirk wrote:

hallo,

ik zoek data voor kaarten (simpelweg de grenzen van de landen van europa
zou al goed zijn). Weet er iemand waar je aan dergelijke gegevens kan
komen?

Het formaat blijft me gelijk (zolang het maar bewerkbaar of scriptbaar
is en bij voorkeur open), en het moet niet supergedetaileerd zijn, ik
wil gewoon zelf een figuurke maken en niet iets met 7 dpi van het net
halen en dan sukkelen om een lelijke figuur te krijgen.

Als ik google dan vind ik niet direct iets, maar waarschijnlijk geef ik
de verkeerde zoekterm in...

Dirk
Kijk eens bij NGI : http://www.ngi.be/NL/NL4-1-1.shtm
dat is precies enkel België?

Dirk
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>