be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: data van kaarten

Subject: Re: data van kaarten
From: Jan Claeys
Date: Thu, 08 May 2008 20:41:49 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
Op Thu, 08 May 2008 03:48:36 +0200, schreef Dirk:

> ik zoek data voor kaarten (simpelweg de grenzen van de landen van europa
> zou al goed zijn). Weet er iemand waar je aan dergelijke gegevens kan
> komen?
> 
> Het formaat blijft me gelijk (zolang het maar bewerkbaar of scriptbaar
> is en bij voorkeur open), en het moet niet supergedetaileerd zijn, ik
> wil gewoon zelf een figuurke maken en niet iets met 7 dpi van het net
> halen en dan sukkelen om een lelijke figuur te krijgen.

<http://openclipart.org/media/tags/map>  (en verder zoeken...)

Vb.: <http://openclipart.org/people/bubba/bubba_europe_outline.svg>


-- 
JanC

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>