be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: data van kaarten

Subject: Re: data van kaarten
From: user
Date: Thu, 08 May 2008 08:51:25 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
oud bericht: (1 april):


Terreinmoddeling soft  + data

be.radio, be.comp, be.education
  


Detail van de data is een grid van 100 meter,
die data is vrij, de soft heb ik niet gecontroleerd:

http://www.itu.int/ITU-R/conferences/seminars/geneva-2004/powerpoint/23-Broadcasting-fr.ppt

Een leraar Aardijkskunde zou in de data kunnen geinteresseerd zijn, kwestie
van een fragment van de aarde na te bouwen op schaal...
bvb:
http://vaes9.codedgraphic.com/posts/topomaps_using_srtm3_data


De vrije software club moet die data maar eens bekijken, er zijn
verschillende bronnen...

Hmm, kijk es:
 Calculation of Effective antenna heights(eff_hgt) using the SRTM3 Terrain
Database
version 1.0
http://www.itu.int/SRTM3/index.html

(hier lijkt er wat te zijn, weet ik veel: (was op zoek naar SRTM3 )
ftp://e0mss21u.ecs.nasa.gov/ARC_GIS

Hier staat strm3:
ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/


meer

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model
( meer vrije modellen.)


SRT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission


Zeg nu eens wat je gebruikt, want je hebt de data van de ganse wereld.

Wat me wel interesseert: kun je eens een kaart van Vlaanderen maken, met de
volgende oefening: alles onder de 6 meter rood, alles onder de 12 of 18 m
ook eens rood.

De zee stijgt, en we moeten met onze vrije soft/data op tijd zijn ;-)

"trek al je aandelen in onderzeese bedrijven terug " ;-)

-- 
--
Shortwave transmissions in English, Francais, Nederlands, Deutsch,
Suid-Afrikaans, Chinese, Dansk, Urdu, Cantonese, Greek, Spanish,
Portuguese, ...
http://users.fulladsl.be/spb13810/swlist/   Updated every month or so ....

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>