be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Pixel zetten

Subject: Re: Pixel zetten
From: Fons
Date: 19 May 2008 17:31:05 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

On Mon, 19 May 2008 18:37:31 +0200, goarilla
<\"kevin<punt>paulus|\"@|skynet wrote:

> Bart Van Loon wrote:
>> It was Mon, 19 May 2008 17:31:13 +0200, when [email protected] wrote:
>>> Bart Van Loon wrote:
>>>> It was Sun, 18 May 2008 22:29:47 +0200, when Fons wrote:
>>>>> Om redenen die me even te ver leiden heb ik een programmaatje nodig
>>>>> dat in een oneindige lus een pixel op het scherm doet veranderen
>>>>> (bijvoorbeeld de grijswaarden van zwart naar wit en terug). Lukt
>>>>> zoiets gemakkelijk? Het zou moeten werken "boven" een WM, dus ik zou
>>>>> graag volledige controle willen over de pixel (binnen een X
>>>>> context).
>>>> dat is zeker mogelijk. met Xlib, bijvoorbeeld.
>>>>
>>>>> Kan iemand me daarbij helpen? Ik heb geen kennis op dat gebied.
>>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Xlib
>>>>
>>> hehehehe :D
>>> hoe evil bart
>> 
>> que?
>> 
>> het was wel degelijk de bedoeling om Fons verder te helpen eigenlijk...
>> 
>> 
> volgens mij zoekt hij een simpel stand alone programma en niet de
> complexe Xlib API :D

Hoe simpel kan dat dan wel gaan? Ik was wel gediend met het antwoord van 
Bart, ik probeer nu de code op Wikipedia te compileren :-)

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>