be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: KBC - ONLINE OPROEP

Subject: Re: KBC - ONLINE OPROEP
From: Sven Vermeulen
Date: Tue, 26 Feb 2008 20:34:02 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
On Mon, 25 Feb 2008 20:22:01 +0000, Patrick Op de Beeck wrote:
> Dhr. Bergen (CEO) is bereid Linux officieel te ondersteunen als er kan
> aangetoond worden dat onder KBC klanten een belangrijk deel Linux
> gebruikers zitten. Momenteel heeft hij enkel weet van enkele tientallen.

Rrright... het is perfect mogelijk om statistieken te trekken voor IPA 
(publieke website) en ELB (online banking) wat betreft clients (IE/
Mozilla en platform). Het zou me verwonderen dat hij die niet zou 
opvragen mocht hij ergens weet van willen hebben (of aan Dhr. Tilkin zou 
vragen (CIO)).

Versta me niet verkeerd, ik zou er volledig achter staan als de helpdesk 
ook Linux ondersteuning zou leveren (ook al is het best effort).

Mvg,
  Sven Vermeulen<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>