be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: detecteren van nieuwe bestanden in een directory

Subject: Re: detecteren van nieuwe bestanden in een directory
From: Bart Van Loon
Date: Thu, 14 Feb 2008 23:56:49 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux
It was Thu, 14 Feb 2008 17:08:48 +0100, when EOS wrote:
> Paul van der Vlis wrote:
>
>> Zoek eens naar een handleiding voor Beagle. Dat is zo'n desktopsearch
>> programma die dit soort technieken inzet. Je moet bijvoorbeeld iets
>> veranderen aan je filesysteem in /etc/fstab.
>> Ik heb het dan niet over zo'n "ls pipe tail -f" scriptje (dat lijkt me
>> maar niks), maar over een goede oplossing met inotify. Kijk misschien
>> hier: http://beagle-project.org/Getting_Started
>
> idd, beagle kan dit, maar is redelijk cpu belastend, 
> kweet niet als dit een rol speelt voor de OP
> een frontend voor KDE --> kerry

de onderliggende technologie (in case of beagle) is inotify. dat moet ik
je kernel ingebakken worden zodat elk filesystem dat ge mount met
user_xattr die wijzigingen kan publiceren naar userspace. dat valt dan
met heel simpele tooltjes uit te lezen. niks CPU belastend aan.

beagle's CPU gebruik zit hem in het indexeren van het *inhoud* van de
bestanden.

-- 
groetjes,
Bart Van Loon

   This one's tricky. You have to use imaginary numbers, like eleventeen ...
                  -- Hobbes

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>