be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: KBC online zuigt

Subject: Re: KBC online zuigt
From: Walter Vermeir
Date: Fri, 01 Feb 2008 00:25:30 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Toni Van Remortel schreef:
Alain Beguin wrote:

Trouwens, zijn er banken die openlijk voor Linux uitkomen?
Argenta, al is hun lijstje Supported Browsers niet echt up2date (voor geen
enkel platform).
Eigenlijk, als je serieus neemt wat ze schrijven op;
http://www.argenta.be/nl/thuisbankieren/thuisbankieren.htm

is het wel heel erg. Ze schrijven;

"Argenta kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg veroorzaakt door andere dan hieronder vermelde browsers."
Teneerste denk ik dat wettelijk gezien volstrekte onzin is. Ze moeten
zorgen dat hun ding veilig is, wat de client is kan/mag niets uitmaken.
Maar soit, als we dat even negeren en hun advies volgen om gedekt te
zijn volgens die voorwaarden....
... dan raden ze dus aan (onder andere) om Windows 95 te gebruiken met
netscape 4.0 (uit de lijst met door Argenta ondersteunde software) om
veilig met Argenta te kunnen internet bankieren.
Maar O wee als je Windows Vista met IE 7.0 zou gebruiken of iets anders
recent waar er nog updates voor uitkomen. Dan kan Argenta niet
verantwoordelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg veroorzaakt
daarvan, volgens Argenta.
Belachelijk.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>