be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: mailclient

Subject: Re: mailclient
From: PieterB
Date: Thu, 24 Jan 2008 10:14:17 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
Op Thu, 24 Jan 2008 10:29:47 +0100, schreef Eeltje de Vries:

> Er is ook nog Kontact/Kmail... Die gebruik ik met veel plezier!

geen KDE-apps voor mij (met een paar uitzonderingen) 
Kmail wel nog gebruikt ten tijde van Mandrake 8         
:-)
-- 
mvg Pieter

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>