be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: CUPS driver voor SAMSUNG CPL-510

Subject: Re: CUPS driver voor SAMSUNG CPL-510
From: Dirk
Date: Mon, 18 Feb 2008 00:45:31 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Patrick Op de Beeck wrote:
Voor hen die het nog niet weten:

Deze driver werkt goed met Samsung -CPL510. Test pagina is 100% correct.
Uitdrukken van zwart-wit en kleur tekst ok.
Uitdrukken van foto's gaat maar geeft een kleurzweem naar geel toe. Ondanks dat de foto neutrale kleuren heeft en via de printerdriver van windows perfect de juiste kleuren heeft.
Heeft er iemand een oplossing voor dit probleem of een hint waar aan te
passen? Ik werk met (K)Ubuntu 7.10 nu want onder SUSE 10.3 werkte de
printer niet.
Ik weet niet echt of dat dit helpt of wat het probleem is, maar met
printerproblemen begin je best hier:
http://openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Samsung-CLP-510
Dirk

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>