be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

shredden van swap partitie

Subject: shredden van swap partitie
From: Vito
Date: 18 Jan 2008 09:05:54 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
Om een en ander voor vreemde ogen te vrijwaren mocht mijn PC defect gaan 
en/of in vreemde handen vallen, zou ik op geregelde tijden mijn swap 
partitie eens willen shredden .... maar ik durf het nog niet aan.

volgens mij is dat met dit commando:
shred -v /dev/sda6

Klopt dit? Of zijn daar tooltjes voor?


Dit is m'n fstab:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
# /dev/sda5
UUID=f3c8d4b1-447d-47a8-baef-4cbe8eba591b /        ext3  
defaults,errors=remount-ro 0    1
# /dev/sda6
UUID=d57683a6-867b-4e11-8746-9c0760b0f7e0 none      swap  
sw       0    0
/dev/hda    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0Bedankt

-- 
Vito
Ubuntu - Linux user (Gnome-desktop)
member of the BOINC project
************************************

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>