be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: detecteren van nieuwe bestanden in een directory

Subject: Re: detecteren van nieuwe bestanden in een directory
From: Avanca
Date: Thu, 14 Feb 2008 13:44:17 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux, nl.comp.os.linux.overig

"Pugi!" <[email protected]> wrote in news:7c3bebe3-b9d1-414a-ae54-
[email protected]:

> Via via gehoord dat het mogelijk moet zijn om nieuwe bestanden te
> detecteren in een directory mbv ls pipe tail -f pipe scriptje, maar
> krijg dat niet aan de praat.
> 
> Pugi!

Misschien met de Midnight commander?

Mvg

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>