be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: dd

Subject: Re: dd
From: Alvin
Date: Wed, 30 Jan 2008 12:51:55 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Kristof Provost wrote:

> On 2008-01-29, goarilla <"kevin DOT paulus AT skynet DOT be"> wrote:
>> Kristof Provost wrote:
>>> Let wel op: je kan maximum 4 primaire partities hebben. Als je nu al 4
>>> parities hebt zal je wat meer werk hebben.
>>> 
>> jaja da weet ik wel
>> maar maakt windows xp tijdens standaard geen extended partition +
>> logical station ?
> Da's best mogelijk. Het is al lang geleden dat ik nog naar windows
> partities gekeken heb.
> Een vraag voor bcow denk ik.

Bij mijn weten niet. Windows gebruikt 1 enkele partitie tijdens de
installatie.
In ieder geval zal die dd werken. Nadien kunnen er dan zaken worden
gewijzigd, bijvoorbeeld met gparted.

-- 
Alvin

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • dd, goarilla
  • Message not available
   • Re: dd, goarilla
    • Message not available
     • Re: dd, Alvin <=
      • Re: dd, [email protected]