be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: usb wifi

Subject: Re: usb wifi
From: pitoe
Date: Thu, 24 Jan 2008 08:39:53 -0800 PST
Newsgroups: be.comp.os.linux

Ik vind suse ook best gebruiksvriendelijk, maar ... ik ben nu al van
vrijdagavond bezig een dongle aan de praat te krijgen. Het ding draait
al 4 jaar onder win98 !!

Verhoudingen inspanningen - resultaten zijn zoek. Ik wil best wat
doen , maar een week ....
Linux blijft toch iets voor die-hards.

Alvast bedankt voor alle hulp

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>