be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: usb wifi

Subject: Re: usb wifi
From: Jon Smid
Date: Thu, 24 Jan 2008 15:23:17 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux


Philip Paeps schreef:
pitoe <[email protected]> wrote:
Je gaat toch een beetje huiswerk moeten maken.
Ik wil een donge aan de praat krijgen , meer niet, daarover gaat het.
 Linux is leuk en ik leer steeds bij, maar een PC is voor mijn ook en
vooral een werkinstrument. Ik heb, jammer genoeg, geen tijd om om al
te veel 'huiswerk' te maken.

Als je geen tijd hebt om huiswerk te maken, ga je nergens komen.

Welke distri is wel wat 'gebruiksvriendelijker' (ubuntu ?), het stenen
PC-tijdperk is voorbij, ook in linux.

Ubuntu is user-hostile.

 - Philip


Aan OP : als PP dit zegt dan zit het vermoedelijk wel goed voor jou.

Ik gebruik Ubuntu , eigenlijk de Kubuntu versie en ben daar best tevreden van.

Nu, het zou kunnen dat je dongle niet zondermeer wordt ondersteund.
(Dat is nu eenmaal een probleem met Linux en meer recente hardware speeltjes) Dan ga je toch door die compilatie heen moeten. Ubuntu (wat op zijn beurt eigenlijk een verder bouwen is op Debian) heeft goede ondersteuning in de user-community.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>