be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Probleem in Firefox met javascript??

Subject: Re: Probleem in Firefox met javascript??
From: "Gerard H. Pille"
Date: Sun, 06 Jan 2008 19:58:54 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Filbert wrote:
Gerard H. Pille wrote:

Jan Claeys wrote:
Op Sat, 05 Jan 2008 20:31:30 +0100, schreef Jan:

De link springt niet open, het is een javascript:
javascript:showArticle(...);
Er is nergens een showArticle JavaScript functie gedefinieerd op die
pagina...

'k Zal het morgenochtend eens voorleggen aan de web-ontwikkelaars.
En mss ook eens de sql injection flaws laten fixen, terwijl ze bezig
zijn.


Mag ik een voorbeeld, Filbert? Want ik ben wel bevoegd voor de gegevensbanken die daar achter
zitten en eventueel het slachtoffer zouden kunnen worden.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>