be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Loopback interface

Subject: Re: Loopback interface
From: Hannes
Date: Mon, 28 Jan 2008 16:19:56 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Herbert wrote:
<snip>   of wat doe ik fout?

Herbert
Je gebruikt windows?

neen ff serieus... ik weet het niet


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>