be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

PXE network boot

Subject: PXE network boot
From: Fons
Date: 12 Jan 2008 14:34:58 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
Hallo,

Ik ben aan het experimenteren met network installs en ik heb een beetje 
hulp nodig om vast te stellen tot welke stap ik geraak en van waar ik 
faal. Op het scherm van mijn device zie ik:

Intel(R) Boot Agent Version 4.1.06
Copyright (C) 1997-2002, Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 08 02 92 92 4C  GUID: 80BA6B98 6263 0010 AE00 AD4103FC4D1C
CLIENT IP: 10.10.10.2  MASK: 255.255.255.0  DHCP IP: 10.10.10.1
Probing...[RTL8139] - The PCI BIOS has not enabled this device!
Updating PCI command 0006->0007. pci_bus 00 pci_device_fn 00
ioaddr 0X0000, addr FF:0A:C0:10:40:50 10Mbps half-duplex

In combinatie met Wireshark traces meen ik te mogen stellen dat:
- het BOOTP/DHCP protocol mijn device een IP heeft toegekend
- een pxegrub binary via TFTP met succes werd getransfereerd naar mijn device

Wat ik niet goed weet is waar bovenstaande traces eigenlijk bij horen en of die 
PCI BIOS message een probleem is of niet (for all I know is wat er op volgt een 
"oplossing" van dat probleem)

Ik ga er zelf nog wat naar kijken en misschien wordt het me straks wel allemaal 
volledig duidelijk, maar goeie input sla ik nooit af.

Thanks,

Fons<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>