be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: KBC-online: beperkte ondersteuning browsers en besturingssystemen.

Subject: Re: KBC-online: beperkte ondersteuning browsers en besturingssystemen.
From: jan olieslagers
Date: Wed, 09 Jan 2008 16:51:24 +0000
Newsgroups: be.comp.os.linux


Murkha schreef:
Flor microgolfde op 9/01/2008, zo rond 16:36:05, dit culiterair hoogstandje:


Murkha wrote:
Mattias Campe microgolfde op 9/01/2008, zo rond 15:40:52, dit culiterair hoogstandje:

De klantenservice wist echter te vertellen dat enkel Internet Explorer ondersteund wordt

Niks van waar,

waar baseert ge u op om dit te zeggen? de helpdesk van KBC zegt dit zelf

zie ook http://tinyurl.com/yuy5ak

Kan best zijn maar ik gebruik bijna nooit Oe en toch doe ik aan onlinebanking.

Jamaar, 't is niet omdat het (soms?) werkt dat het door hen ondersteund wordt hé. Zij verbieden u natuurlijk niet om een bepaalde combinatie te gebruiken, ik neem zelfs aan dat ze content zijn als dat voor u werkt. Ze zeggen enkel "we ondersteunen het niet" wat betekent "als het niet werkt steken wij ons pollekes in de lucht" en ook "als er iets misgaat moet ge niet bij ons komen klagen".
Zo heb ik toch geleerd het begrip "ondersteund" te interpreteren.

KA

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>