be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: network-manager en routes

Subject: Re: network-manager en routes
From:
Date: Wed, 9 Jan 2008 23:31:30 -0800 PST
Newsgroups: be.comp.os.linux


Alvin wrote:
> Ubuntu heeft een nieuw (wellicht al een tijdje) systeem om network
> interfaces in te stellen: NetworkManager.
>
> Als ik het goed begrepen heb beheert NetworkManager alle interfaces, behalve
> diegenen die ingesteld zijn in /etc/network/interfaces. (het "oude"
> systeem)
>
> Nu zie ik wel in dat NetworkManager handiger is voor het configureren van
> draadloze netwerken, maar waar ik nog niet in geslaagd ben is het
> configureren van routes. De software lijkt enkel maar geconfigureerd te
> kunnen worden via een GUI. In network-manager-kde steekt een tab,
> genaamd 'routes'. Ik blijk daar wel de default gateway te kunnen invullen,
> maar geen extra routes.
>
> In /etc/network/interfaces kon je zaken plaatsen als dit:
> up route add -net 10.200.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.0.0.2 dev $IFACE
>
> Ik kan echter niet vinden hoe ik dit via het nieuwe systeem kan doen. Weet
> iemand waar die documentatie te vinden is?
>
> --
> Alvin

Wellicht vind je hier een antwoord :

http://mail.gnome.org/archives/networkmanager-list/

mvg

Michel

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>