be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: shredden van swap partitie

Subject: Re: shredden van swap partitie
From: Rikishi 42
Date: Sat, 19 Jan 2008 20:58:32 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

On 2008-01-19, Philip Paeps <philip+usenet@xxxxxxxx> wrote:
>
>
> Rikishi 42 <skunkworks@xxxxxxxxxxxxx> wrote:
>> Je RAM vuld zich natuurlijk op, tot het nodig is voor nieuw data. Maar je
>> machine had nooit mogen swappen.
>
> Heu, de Linux VM is iets intelligenter.

?
Wat bedoel je? Waar heb je het over ?

-- 
There is an art, it says, or rather, a knack to flying.
The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss.
Douglas Adams

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>