be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Hardware advies nieuwe PC gevraagd.

Subject: Re: Hardware advies nieuwe PC gevraagd.
From: houghi
Date: Fri, 23 Nov 2007 16:51:20 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux

Wim Cossement wrote:
> Nope en echt veel heb ik ook niet nodig. 'k Snap echt niet wat ik met 4 
> GB zou aanvangen.

Je hele OS er in zetten, of een paar partities van maken en er iedere
keer DSL op draaien. Iedere user zijn eigen Linux sessie. :-D
Dan natuurlijk ook nog eens al je bestanden die je regelmatig nodig hebt
daar in zetten.

houghi
-- 
First we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn
numbers into letters with ASCII and we thought it was a typewriter. Then
we discovered graphics, and we thought it was television. With the World
Wide Web, we've realized it's a brochure. -- Douglas Adams.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>