be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Barebone/minipc

Subject: Re: Barebone/minipc
From: jef peeraer
Date: Sat, 10 Nov 2007 11:22:30 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

Spufi schreef:
Hi bcol,

Voor 'k elders informeer, leek 't me interessant hier even te
proberen ...
via epia moederbordje. zijn fan/fanless te verkrijgen, kastje kies je zelf ( cubid ), je kan hem flash bootable maken. de nieuwste modellen zijn 12cm x 12cm ( nano epia ), de gewone 17cm x 17 cm. ik gebruik die vooral als thinclient, maar ben ook van plan om een mooi routertje daarond te bouwen, als ik eens wat tijd te veel heb...
jef peeraer

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>