be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Barebone/minipc

Subject: Re: Barebone/minipc
From: Glenn Matthys
Date: Fri, 09 Nov 2007 10:23:32 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

Spufi wrote:
Hi bcol,

Voor 'k elders informeer, leek 't me interessant hier even te
proberen ...

Enkele jaren geleden moest mijn lieve Debian server (P90, 64Mb RAM)
plaats ruimen aan een minder-plaatsinnemende Belkin router om m'n LAN
te protecten enzo.

Daar 'k veel functionaliteiten hiermee verloor (NAT, firewall/
portsentry, SSH, nethack, rsync, IDS stuff), 'k het gepruts wel mis en
al bij al meer vertrouwen heb in m'n eigen (on-?)kunde, wil 'k
terugkeren naar die Debian server setup, maar dan wel op een discreet,
stil, stroomzuinig ding.

Aangezien dit soort servers geen powerbeesten moeten zijn en het ding
in een hoekje onbekommerd z'n ding moet doen, zijn er enkele
specifieke eisen waar 't aan zou moeten voldoen:
- zo weinig mogelijk CPU (in dit geval wil 'k zeker een celeron
overwegen)
- geen sound
- 2 100 (ev. /1000) LAN's, liefst onboard
- max 2 USB poorten
- 60GB HD capacity meer dan voldoende (proxy/logging)
- geen WLAN (Belkin router zal in passthrough gezet worden)
- passive cooling?

De AOpen minipc reeks (MP915 & MP945)  ziet er alleszins veelbelovend
uit, maar er zijn nog altijd een aantal standaard bijgeleverde
componenten die eigenlijk niet nodig zijn.
=> Kent iemand misschien een fabrikant die nog meer 'vrijheid' geeft
in de samenstelling van een minipc?
Zijn er trouwens nog tips/op- & bemerkingen bij deze setup? Feel free!

Tnx alvast!
Spufi

Misschien is dit wel iets voor je:

http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1100&maincat_no=134

Glenn

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>