be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Barebone/minipc

Subject: Re: Barebone/minipc
From: goarilla <"kevin DOT paulus AT skynet DOT be">
Date: Fri, 09 Nov 2007 18:47:33 +0100
Newsgroups: be.comp.os.linux


Raf VD wrote:
"Spufi" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
On 9 nov, 12:39, "Raf VD" <[email protected]> wrote:
Bovendien heb je door de aanwezige batterij bovendien het voordeel dat je
"server" up blijft bij een (korte) stroomonderbreking ;-)
De UPS feature zou een toegevoegde waarde zijn, ware het niet dat bij
een stroomonderbreking de Telenet modem, switch & wireless passthrough
sowieso zullen down zijn en die feature dus eigenlijk obsolete maakt
(not to mention de aangesloten pc's zelf ;-) )

De UPS feature dient in de eerste plaats (enige plaats in dit geval) om je server te beschermen. De server heeft dan nog de tijd om een "graceful" shutdown te doen als de stroompanne iets langer duurt.

Als je natuurlijk services wil hebben die most available dienen te zijn, zal je naar een echte UPS moeten uitkijken. Een UPS is trouwens nooit geen slecht idee ;-)


Raf.

ja maar meestal toch wel een heuse investering

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>