be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: cd kopiÃren lukt niet

Subject: Re: cd kopiÃren lukt niet
From: EOS
Date: Sun, 30 Sep 2007 13:12:13 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
Vito wrote:

> Of zijn er nog andere manieren om te kopiÃren?

bon, een glazen bol heb ik niet
OS ?
gebruikte grafische schil ?
software om cd te kopieren ?


tover tover.......
gebruik K3b ;-)
-- 
EOS
www.photo-memories.be
Running KDE 3.5.7 / openSUSE 10.3 RC1

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>