be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Server vraag

Subject: Re: Server vraag
From: houghi
Date: Mon, 9 Jul 2007 22:18:25 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
dup wrote:
> Dit is wat ik zou doen:
> vraag U een Iline van belgacom(vast ip adres).(hosting kost op den duur ook
> veel).
> Koop of gebruik een bestaande pc,zet daar debian 4 op met samba,apache,php
> en mysql.Debian en homes op verschillende harddisks.
> Cms:siteatschool of joomla,misschien ook een moodle en/of claroline.
> Standaard zal die debian wel zijn mannetje staan qua veiligheid.
> Uptime?Debian stopt maar als ge de stekker uittrekt.


Dat is ongeveer wat ik zou doen, behalve dat ik openSUSE zou gebruiken.
Wat betreft veiligheid denk ik niet dat er onveilige distributies zijn.

houghi
-- 
    Personally, I think most sports fans are a little "gay". They'd
    rather watch a bunch of sweaty guys jumping all over eachother, 
    than, say fashion TV - where hot models walk down the runway.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>