be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Server vraag

Subject: Re: Server vraag
From: houghi
Date: Mon, 9 Jul 2007 16:15:10 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux
Johan Chat wrote:
> ftp is in eerste instantie niet nodig
> misshien enkel voor de beheerder

Of je hebt het nodig, of niet. Moet je wel weten natuurlijk en ook van
waar je wil dat je toegang gaat hebben,

> De reden om dezelfde machine te gebruiken is gewoon financieel en 
> organisatorisch.
> Ik heb ook nog niet genoeg kennis van netwerken om een scheiding te 
> organiseren tussen administratief en publiek netwerk. Dit zal een 
> volgend studieproject worden.

Wat bedoel je hier mee?

> Ik zou wel raid 1 gebruiken denk ik.

Wel een heel belangrijke keuze.

> Ik denk dat er in eerste instantie maximaal 50 users zullen zijn.

Belangrijker is wat voor data het gaat zijn en hoe belangrijk die data
is. Uiteraard ook van waar welke data bekeken en/og aangepast kan/moet
worden.

>> - kritische fileservers hebben ook een goede backup procedure nodig.
>> Een goede backup is er dus ook eentje waarvan je weet dat die kan
>> teruggeplaats worden (en dat dat af en toe dus ook ns geprobeerd
>> wordt). Welke strategie denk je daarin te volgen?
>
> Backup zou ik starten met een externe USB schijf ofwel iets met rsync 
> over het net.

Dat is niet 'de procedure' dat is de hardware. De procedure is
bijvoorbeeld om iedere dag om 04:00 een incremtal backup te doen met een
retention van 30 dagen en elke eerste van de maand een incrimential
backup met een retentie van 1 jaar. En dan elk jaar een complete image.

Ik gebruik storeBackup op een heel eenvoudige manier. terug zetten van
de laatste data doe ik met b.v. `cp ~/backup/file ~/file` of via een GUI
filebrowser.

Dat is echter beter voor een andere draad.


houghi
-- 
    Personally, I think most sports fans are a little "gay". They'd
    rather watch a bunch of sweaty guys jumping all over eachother, 
    than, say fashion TV - where hot models walk down the runway.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>