be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: klote linux

Subject: Re: klote linux
From: "Sus"
Date: Fri, 22 Jun 2007 15:29:06 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux
>
> Waarom je 32bit code op 64bit architecturen wilt draaien is me een beetje
> vreemd.  Vooral als je de source hebt...
>

Omdat dat nieuw AMD64 systeem maar als test voor de cd/dvd diende, ik had in 
eerste instantie wel een AthlonXP (32bit), wat Ram en een HD liggen, maar 
geen mobo om een linux pc mee te maken.
En omdat 32 bits (bij windows toch) op beide systemen werkt heb ik die maar 
gedownload, dan kan ik later nog alle kanten op.
Vandaar.

Sus<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>