be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: Linux boeken

Subject: Re: Linux boeken
From: DevN0ll </null>
Date: Wed, 27 Jun 2007 09:58:05 +0200
Newsgroups: be.comp.os.linux

Tom Rogie wrote:
DevN0ll wrote:
Vermijd boeken zoals Linux for dummies - Linux in 24 uur en consoorten.
Zeker ook Running Linux.
Dan is 'Running Linux' veel veranderd sinds de eerste editie die ik hier
 nog liggen heb. Dat was gewoon _het_ naslagwerk toen.
Trogie
OK neem het boek eens vast en zoek eens de volgende begrippen:

pipe
find
grep fgrep egrep
kill

Voor mij zijn deze begrippen dagelijkse kost.
OK er is ook iets positiefs aan het boek. Het behandelt vrij goed een aantal linux-services zoals samba apache mailgebeuren ... Maar ik mis hier echt een aantal basisbegrippen en voor een beginnend linux-gebruiker is dat een must. Want wat gebeurd er, ze installeren linux ze klikken overal in het wilde weg. Dan kom ik vertellen dat er zoiets bestaat als een terminal-venster. Vanaf dat moment word ik beschouwd als een freak. Trouwens het is mijn persoonlijke beschouwing over dat boek en mijn woorden zijn tot op heden nog steeds niet heilig
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>