be.comp.os.linux
[Top] [All Lists]

Re: klote linux

Subject: Re: klote linux
From: "Sus"
Date: Sun, 17 Jun 2007 20:57:49 GMT
Newsgroups: be.comp.os.linux

>
> Ge kunt nog geen ISO branden, wat zit ge hier dan te mekkeren...
> Volg eerst een cursus "pc 4 dummies" ipv hier komen te flamen.
> idioot
> -- 
> mvg,
> The Postman


*Snul,-)) <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>